Drogfokus 2016 – Startsida

drogFOKUS 2018

Konferensen kommer att genomföras år 2018 i Uppsala.

Vi har nu öppnat ansökningarna att arrangera drogFOKUS  år 2020.
För att vi ska hinna ber vi er senast den 13 september 2017 skicka in en skriftlig ansökan till oss.
Se riktlinjerna vad ansökan ska innehålla.
Arrangörsgruppen kommer att sammanträda i slutat av september för beslut.

Har ni frågor kring ansökan kontakta:
annika.frykholm@folkhalsomyndigheten.se


Nyheter