drogFOKUS 2022

Save the date – nästa drogFOKUS genomförs den 26 – 27 oktober 2022 med Jönköpings kommun som värd. Konferensens syfte är att inspirera, skapa dialog och samverkan samt förmedla kunskap om ANDTS.

Håll dig uppdaterad via vår facebook-sida eller här på hemsidan.

Här kan du titta på hela sändningen från drogFOKUS 2020. Sändningen finns tillgänglig fram till 21 november 2021.

Medverkande:

Lena Hallengren, socialminister

Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

Per Molander, f.d. ordförande för Jämlikhetskommissionen 

Henriette Wallén Warner, Fil dr i psykologi, docent vid Uppsala Universitet och senior forskare på VTI

Camilla Nystrand, hälsoekonom och doktorand, Uppsala Universitet

Gunnel Hensing, professor i socialmedicin, Göteborgs universitet

Jenny RangmarFil dr i psykologi och forskare på FoU i Väst, Göteborgsregionen

Eva Lindvall, MiniMaria Gotland

Anders Printz, särskild utredare

Lina Pastorek, Utredare/ Samordnare ANDTS, Socialstyrelsen

Zophia Mellgren, Samordnare (missbruk och beroendefrågor), SKR

Sändningen teckentolkades av tolkar från Califf Coda AB.

Panelsamtal mellan Marie Arliden, institutionschef på Runnagårdens LVM-hem och Peter Tudén, Verksamhetschef vid BOP-teamet i Jönköping på temat Verksamheter som arbetar med integrerade insatser – vad kan vi lära av det arbete som bedrivs?

Samtalet leds av Ola Karlsson Rühmkorff, Statens institutionsstyrelse.

Panelsamtalet spelades in den 11 december 2020 och teckentolkades av tolkar från Califf Coda AB.