Välkommen till drogFOKUS 2020!

drogFOKUS är Sveriges största konferens gällande alkohol-,narkotika- och tobaksområdet, ANDT. drogFOKUS har sitt ursprung i Sverige mot narkotika som startade 1993 och arrangeras vartannat år.

Årets drogFOKUS arrangeras den 18-19 november på Elmia i Jönköping.

Arrangörer

Information om konferensen

Du kan läsa om konferensens innehåll via följande sidor.

Anmälan

Anmälan öppnar i maj 2020!

drogfokus

Program

Programmet förväntas vara klart i mars 2020 och utgår ifrån konferensen tre huvudinriktningar Hälsofrämjande och förebyggande, Vård och behandling, Tillgänglighetsbegränsning och brottsbekämpning.

Utställare

Är du intresserad av att ställa ut på drogFOKUS 2020? Kontakta oss så hjälper vi dig med det praktiska. drogfokus2020@meetx.se

Praktisk info

Allmän information som hjälper dig att njuta av din konferensupplevelse i Jönköping

Jönköping

Jönköping är en stad med många guldkorn, läs mer om värdstaden för konferensen 2020.

Reseinformation

Här finner du information om hur du tar dig till Jönköping och runt i staden.

Allmän Info

Här finner du allmän information och praktiska tips inför konferensen.

Nyheter

Jönköping

© Copyright - drogFOKUS 2020