Välkommen att ta del av den webbsända versionen av drogFOKUS 2020

Mellan 1 500 – 2000 personer följde drogFOKUS webbsända konferens. Här har du möjlighet att ta del av konferensen i efter hand. Lyssna till bland annat Lena Hallengren, Per Molander, Gunnel Hensing och Anders Printz. Konferensen finns publicerad på denna webbsida till och med 19 november 2021.

Tack till alla medverkande!

Här kan du titta på hela sändningen från drogFOKUS 2020.

Medverkande:

Lena Hallengren, socialminister

Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

Per Molander, f.d. ordförande för Jämlikhetskommissionen 

Henriette Wallén Warner, Fil dr i psykologi, docent vid Uppsala Universitet och senior forskare på VTI

Camilla Nystrand, hälsoekonom och doktorand, Uppsala Universitet

Gunnel Hensing, professor i socialmedicin, Göteborgs universitet

Jenny RangmarFil dr i psykologi och forskare på FoU i Väst, Göteborgsregionen

Eva Lindvall, MiniMaria Gotland

Anders Printz, särskild utredare

Lina Pastorek, Utredare/ Samordnare ANDTS, Socialstyrelsen

Zophia Mellgren, Samordnare (missbruk och beroendefrågor), SKR

Sändningen teckentolkades av tolkar från Califf Coda AB.

Panelsamtal mellan Marie Arliden, institutionschef på Runnagårdens LVM-hem och Peter Tudén, Verksamhetschef vid BOP-teamet i Jönköping på temat Verksamheter som arbetar med integrerade insatser – vad kan vi lära av det arbete som bedrivs?

Samtalet leds av Ola Karlsson Rühmkorff, Statens institutionsstyrelse.

Panelsamtalet spelades in den 11 december 2020 och teckentolkades av tolkar från Califf Coda AB.