Inlägg av Ella Fronczak

drogFOKUS 2020 äger rum den 18 -19 november och arrangeras i Jönköping

Inför konferensen 2020 har arrangörsgruppen beslutat att bjuda in fem yngre/juniora forskare som föreläsare. Tanken är att dessa fem forskare delar på ett seminariepass på 60 minuter. Varje forskare har alltså ca 10-12 minuter på sig att redogöra för sin forskning. Utmaningen ligger i att på mycket kort tid presentera sin egen forskning på ett […]