Inlägg av Nick Whittall

Yngre/juniora forskare som föreläsare till drogFokus 2020!

Nytt för drogFokus 2020 är att vi erbjuder forskare att dela på ett seminariepass på 60 minuter. Utmaningen ligger i att på mycket kort tid presentera sin egen forskning på ett så fängslande, engagerande och pedagogiskt sätt som möjligt. Möjligheterna är också stora; man når en stor grupp människor med sin forskning, inbjudningar till ytterligare […]