Stafettpinnen är överlämnad!

På konferensen Förebygg.nu 2019 lämnades stafettpinnen över till drogFOKUS och Jönköpings kommun. Just nu planerar Arrangörsgruppen innehåll och programpunkter. Håll utkik här för att få ny information om drogFOKUS 2020!

drogFOKUS 2020 äger rum den 18 -19 november och arrangeras i Jönköping

Inför konferensen 2020 har arrangörsgruppen beslutat att bjuda in fem yngre/juniora forskare som föreläsare. Tanken är att dessa fem forskare delar på ett seminariepass på 60 minuter. Varje forskare har alltså ca 10-12 minuter på sig att redogöra för sin forskning. Utmaningen ligger i att på mycket kort tid presentera sin egen forskning på ett så fängslande, engagerande och pedagogiskt sätt som möjligt.