Program 18 november kl. 09:00 – 12:00

drogFOKUS 2020

Program

ANDT-strategin – vad har vi lärt oss och vad ser vi framför oss

Medverkande:

Lena Hallengren, socialminister – Inledningstal

Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten redogör kort för innevarande ANDT-strategi: Resultat och kommande behov.

Per Molander, f.d. ordförande för Jämlikhetskommissionen – Jämlikhet i hälsa: En gemensam angelägenhet


Aktuellt inom förebyggande arbete

Medverkande:

Henriette Wallén Warner, Fil dr i psykologi, docent vid Uppsala Universitet och senior forskare på VTI – Cykling under alkoholpåverkan

Camilla Nystrand, hälsoekonom och doktorand, Uppsala Universitet – Hälsoekonomiska konsekvenser relaterade till användning av anabola steroider i Sverige. Ett forskningsuppdrag från Folkhälsomyndigheten

Gunnel Hensing, professor i socialmedicin, Göteborgs universitet – Alkohol, narkotika och våld i nära relationer – en kartläggande litteraturöversikt

Jenny RangmarFil dr i psykologi och forskare på FoU i Väst, Göteborgsregionen – Regional satsning för att höja kunskapsnivån om negativa effekter av cannabis


Vård, stöd och behandling

Medverkande:

Eva Lindvall, MiniMaria Gotland – Tidiga insatser för unga – Betydelsen av god samverkan

Samsjuklighet – Vad behövs för att nå samverkan och integrerade insatser

Anders Printz, särskild utredare inom området Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd 

Marie Arliden, institutionschef på Runnagårdens LVM-hem och Peter Tudén, Verksamhetschef vid BOP-teamet i Jönköping – Verksamheter som arbetar med integrerade insatser- vad kan vi lära av det arbete som bedrivs?

Lina Pastorek, Utredare/ Samordnare ANDTS, Socialstyrelsen och Zophia Mellgren, Samordnare (missbruk och beroendefrågor), SKR – Crash course i kunskapsbaserat vård- och behandlingsarbete; Från nationella riktlinjer och kunskapsstöd till vård och insatsprogram om skadligt bruk- och beroende


Tack för den här gången och vi ses i Jönköping 2022!

drogFOKUS 2022

drogFOKUS är den största nationella konferensen inom ANDT-området. Tveka inte att kontakta oss om du behöver mer information.

IMPORTANT DATES

Konferens: 26–27 oktober 2022
Anmälan öppnar våren 2022

FÖLJ OSS