Kontakt

Har du några frågor eller funderingar kring drogFOKUS 2018 är du välkommen att kontakta:

Sofia Martin, Projektledare drogFOKUS 2018

Telefon: 073-613 50 83

Epost: sofia.martin@destinationuppsala.se