Kontakt

Har du några frågor eller funderingar kring drogFOKUS 2018 är du välkommen att kontakta projektledningen för drogFOKUS 2018

Sofia Martin och Ola Rosén
Epost: info@drogfokus.nu