Lunchdiskussion

NYTT FÖR I ÅR: drogFOKUS – Erfarenhetsutbyte för inspiration och diskussion

Vill du som deltagare på drogFOKUS utbyta och diskutera erfarenheter och utmaningar med andra? Kanske har du egna idéer och lösningar. I år finns det möjlighet att göra just detta under avslappnade former under lunchen. Varje lunch har fyra olika teman och inleds med ett exempel. Därefter släppas frågan fri för frågor och dialog. Kom och delge dina erfarenheter och ställ frågor.  Antalet platser är begränsat för att få till bra dialoger. Ingen föranmälan, först till kvarn.

17 oktober 11:45-12:30

  1. Hur kan polisen och socialtjänsten arbeta effektivt i samverkan för att motverka droger bland unga?

Uppsala kommuns socialtjänst och polismyndigheten delar med sig av sina erfarenheter med ett systematiskt arbete för att stärka samverkan mellan aktörer och för att tidigt fånga upp ungdomar i riskzon för droger och kriminalitet. Fokus är samverkansinsatser mellan socialtjänst och polis när det gäller missbrukande ungdomar i tex offentliga miljöer. Det handlar också om att skapa mer trygghet för befolkningen i stort och att minska öppna drogarenor. I arbetet får teamet dagsaktuell kunskap om ”nya droger”, tunga droger som tex rökheroin och tramadol, gängbildningar och brister i samhällets insatser. Detta delger sedan teamet sina samverkansaktörer och beslutsfattare. De använder detta som underlag för att utforma preventionsinsatser.
Inspiratör: Hilde Wiberg, Verksamhetschef Uppsala ungdomsjour och Anders Nilsson, polisens gatulagningsgrupp
Lokal: K2

  1. Hur arbetar vi mot en ökad cannabisliberalisering?

Synen på Cannabis förändras. I Nordamerika växer en laglig industri fram som arbetar för att kommersialisera cannabis som en tredje drog jämte tobak och alkohol.  Vad kan vi lära oss av historien från dessa droger och hur bemöter vi argument om att släppa narkotikan fri?
Inspiratör: Erik Leijonmarck -ECAD
Lokal: K5

  1. Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 – hur når vi dit?

Hälsoäventyret i Uppsala län har under flera år samverkat med skolor för att få dessa tobaksfria och har bland annat sammanställt en särskild bok med barns tankar om Tobacco Endgame 2025. Det regionala nätverket för att nå Tobacco Endgame har med stöd av Tobaksfakta, oberoende tankesmedja och Yrkesföreningar mot tobak, arbetat med att få fler aktörer att ställa sig bakom målet.
Inspiratör: Margareta Pantzar, regionala TE-nätverket i Uppsala län,  Carina Hesse Bolin, Hälsoäventyret i Uppsala län och Tobaksfakta
Lokal: K6

  1. Vad behövs för att det lokala antidopningsarbetet ska lyckas?

Vad görs, kan göras och vad behövs i det lokala dopningsförebyggande arbetet?
Inspiratör: Johan Öhman, PRODIS och Peder Mathiasson, Svensk Antidoping, Riksidrottsförbundet
Lokal: K7

18 oktober 12:30-13:15

  1. Hur synliggör vi kopplingen mellan droger och psykisk ohälsa?

Inspiratör: Ylva Larsson Föreningen Hjärnkoll i Uppsala län och Margareta Nyström, Föräldraföreningen mot narkotika
Lokal: K2

  1. Vad innebär Folkhälsomyndighetens roll som nationellt samordningsansvarig inom ANDT?

Folkhälsomyndigheten har samordningsuppdrag inom ANDT och flera andra angränsande områden, psykisk hälsa, SRHR och spelprevention till exempel. Vad innebär rollen som samordningsansvarig? Och hur jobbar vi för att få ihop de olika områdena när så krävs och vilka utmaningar för det med sig?
Inspiratör: Anna Bessö, och Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten
Lokal: K5

  1. Hur kan behandlingshem och socialtjänst arbeta effektivare med ett familjeperspektiv?

Det finns mycket forskning som visar att alla påverkas i familjer där det förekommer missbruksproblematik och självklart också barnen. Trots detta finns det fortfarande alltför få aktörer och program som jobbar konkret med ett familjeorienterat arbetssätt där både barn och förälder involveras.
Inspiratör: Helene Olsson och Lars Lewert, Childrens program
Lokal: K6

  1. Hur vågar vi fråga om sexualitet och sexuella erfarenheter vid behandling av missbruk?

Att prata om sexualitet och sexuella erfarenheter vid behandling av missbruk.
Inspiratör: Suzann Larsdotter, RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning
Lokal: K7