Lyckat genomförande av drogFOKUS

33img_1141lj

Fullsatt sal under invigningen.

19-20 oktober besöktes Uppsala av en mängd aktörer inom ANDT-området. Föreläsare, deltagare och utställare skapade nätverk och lyssnade på ett flertal spännande och aktuella presentationer under dessa dagar. Under de närmaste dagarna kommer flera av presentationerna att publiceras på drogFOKUS hemsida. Bevaka detta!