Nyheter

Elaine Eksvärd avslutningstalar på drogFOKUS

Nu är det klart att Elaine Eksvärd kommer att vara med…

NYTT FÖR I ÅR: drogFOKUS – Erfarenhetsutbyte för inspiration och diskussion

Vill du som deltagare på drogFOKUS utbyta och diskutera erfarenheter…