Yngre/juniora forskare som föreläsare till drogFokus 2020!

Nytt för drogFokus 2020 är att vi erbjuder forskare att dela på ett seminariepass på 60 minuter. Utmaningen ligger i att på mycket kort tid presentera sin egen forskning på ett så fängslande, engagerande och pedagogiskt sätt som möjligt.

Möjligheterna är också stora; man når en stor grupp människor med sin forskning, inbjudningar till ytterligare föredrag brukar komma och teorier kan förklaras för en praktisk tillämpning!

År du intresserad av att hålla ett sådant föredrag? Konferensen som sådan bjuder också på många andra intressanta föreläsningar.