Om drogFOKUS

drogFOKUS (tidigare Sverige mot narkotika) är en nationell konferens vars syfte är att inspirera, skapa dialog och samverkan samt förmedla kunskap om och erfarenheter av hälsofrämjande, förebyggande och stödjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Konferensen arrangeras vartannat år och har genomförts fyra gånger, senast i Uppsala 2016. Tidigare konferenser har anordnats av Norrköping 2012 och 2014 och Örebro 2010.

2018 kommer drogFOKUS åter att hållas i Uppsala den 17-18 oktober.

Arrangera drogFOKUS

Uppsala har fått förnyat förtroende att arrangera drogFOKUS 2018.

Vi har nu öppnat ansökningarna att arrangera drogFOKUS  år 2020. För att söka skicka in en skriftlig ansökan till oss senast den 13 september 2017.

Kontakt: Daniel Carlryd, CAN: 072-371 4317

Tidplan för nästa utannonsering:

Våren 2017 – möjlighet att ansöka om värdskap för konferensen 2020. Mer information publiceras på drogFOKUS.nu

Hösten 2017 – ansökningarna lämnas in.

Våren 2018 – arrangörsgruppen lämnar besked om vem som blir nästa arrangör.

Hösten 2018 – För att ha chans att studera processen om att vara lokal arrangör av drogFOKUS bereds den nya värdstaden möjlighet att medverka i förberedelserna för den konferens som ligger närmast i tid.

Riktlinjerna för drogFOKUS är allmän handling och kan begäras ut från den projektansvarige.