Om drogFOKUS

drogFOKUS (tidigare Sverige mot narkotika) är en nationell konferens vars syfte är att inspirera, skapa dialog och samverkan samt förmedla kunskap om och erfarenheter av hälsofrämjande, förebyggande och stödjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Konferensen arrangeras vartannat år och har genomförts fyra gånger, senast i Uppsala 2016. Tidigare konferenser har anordnats av Norrköping 2012 och 2014 och Örebro 2010.

2018 kommer drogFOKUS åter att hållas i Uppsala den 17-18 oktober.