Allmän Info

drogFOKUS 2020

Registrering på plats

Registreringen på plats startar (datum och tid kommer snart) och är sedan öppen under konferensdagarna, ta med din bekräftelse som innehåller en streckkod som scannas på plats för att få din namnskylt.

Streckkoden kommer även att skickas ut via sms till angivet mobilnummer.

Namnskylt

Samtliga deltagare erhåller en namnskylt och av säkerhetsskäl ber vi er vänligen bära den under samtliga konferensdagar. Namnskylten gäller även som biljett till Konferensmiddagen om ni anmält er till denna.

Måltider

Deltagaravgiften inkluderar tillträde till alla föredrag, utställningen, konferensmaterial, kaffe, luncher & kvällsarrangemang (föranmälan krävs).

drogfokus