All press är välkommen till drogFOKUS 2018 för att göra reportage. Ingen ansökan om press- eller fotoackreditering behövs.

Önskas en intervju eller fotografering av föreläsare så kontakta info@drogfokus.nu