Press & media

All press är välkommen till drogFOKUS 2018 för att göra reportage. Ingen ansökan om press- eller fotoackreditering behövs.

Önskas en intervju eller fotografering av föreläsare så kontakta projektansvarig
Sofia Martin på telefon 073 – 613 50 83 eller via epost: info@drogfokus.nu