Anmälan utställare

Välkommen att medverka som utställare under drogFOKUS 2024!

drogFOKUS riktar sig till yrkesverksamma inom hälsofrämjande och förebyggande arbete samt personal inom rättsväsendet.

drogFOKUS riktar sig även till beslutsfattare och personer i ideell sektor med engagemang inom förebyggande och hälsofrämjande frågor. Ca 1000 konferensdeltagare beräknas besöka drogFOKUS 2024.

Utställare kan den vara som i sitt arbete eller i sitt ideella engagemang arbetar för en minskad konsumtion av alkohol och tobak och spel om pengar och motverkar de medicinska och sociala skadorna av allt ickemedicinskt bruk av dopningsmedel eller narkotika.

Varmt Välkomna!

drogfokus

Utställarepaket

-Utställarpaket Ideella sektorn

Utställare: Föreningar.
Pris: 9 000 kr ex moms.

Ingår:

 • Utställningsyta 6 kvm
 • Monterpaket: 1 konferensbord (120*45), 1 stol, 1 eluttag(grendosa), trådlöst internet.
 • Logotyp på konferensens hemsida
 • 2 fria konferensregistreringar inklusive fika och lunch.

Önskar ni vara fler deltagare registreras de tillkommande som vanliga deltagare hemsidan.

-Utställarpaket Standard

Utställare: Företag, Myndigheter, Kommuner och Landsting.
Pris: 18 000 kr ex moms

Ingår:

 • Utställningsyta 6 kvm
 • Monterpaket: 1 konferensbord (120*45), 1 stol, 1 eluttag(grendosa), trådlöst internet.
 • Logotyp på konferensens hemsida
 • 2 fria konferensregistreringar inklusive fika och lunch.

Önskar ni vara fler deltagare registreras de tillkommande som vanliga deltagare hemsida

-Utställarpaket Large Ideella sektorn

Utställare: Föreningar.
Pris: 24 000 kr ex moms.

Ingår:

 • Utställningsyta 12 kvm
 • Monterpaket: 1 konferensbord (120*45), 1 stol, 1 eluttag(grendosa), trådlöst internet.
 • Logotyp på konferensens hemsida
 • 3 fria konferensregistreringar inklusive fika och lunch.

Önskar ni vara fler deltagare registreras de tillkommande som vanliga deltagare hemsida.

-Utställarpaket Large

Utställare: Företag, Myndigheter, Kommuner och Landsting.
Pris: 28 000 kr ex moms.

Ingår:

 • Utställningsyta 12 kvm
 • Monterpaket: 1 konferensbord (120*45), 1 stol, 1 eluttag(grendosa), trådlöst internet.
 • Logotyp på konferensens hemsida
 • 3 fria konferensregistreringar inklusive fika och lunch.

Önskar ni vara fler deltagare registreras de tillkommande som vanliga deltagare hemsida.

Allmänna villkor

-Kommersiella utställare får inte marknadsföra varor eller tjänster som står i strid med konferensens syfte. Utställare får inte vara alkohol- eller tobaksproducenter eller ha kopplingar till spel om pengar, eller deras intresseorganisationer. Återhållsamhet ska gälla gentemot utställare med annat kommersiellt intresse, t ex läkemedelsproducenter. Arrangörsgruppen kontrollerar vilka som anmält sig som utställare och förbehåller sig rätten att göra ett urval av utställare och har befogenhet att tacka nej till utställare

Avbokningsregler
Anmälan för Monterpersonal är bindande och kan endast överlåtas till en kollega mot en administrativ kostnad på 250 kr ex moms.

Betalning
-Utställare avgiften kan faktureras till angiven fakturaadress eller betalas med kort. Vid betalning mot faktura tillkommer en faktura avgift på 49 kr ex moms.
-Vid felaktig uppgiven fakturadress debiteras 350 kr ex moms för ny faktura.
-Meetx bekräftar och fakturerar inkl moms, moms tillkommer med 25 % på ovanstående priser.
-Betalningsvillkor är 30 dagar, betalningen skall dock vara oss tillhanda innan konferensen startar.
-Vid försenad betalning debiteras 60 kr ex moms i påminnelseavgift. Övriga kravavgifter dröjsmålsränta tillkommer enligt inkassolagen respektive räntelagen

Utställningsområdet
Utställningen kommer att äga rum utanför konferenslokalerna. För- och eftermiddagskaffe samt kaffe efter lunchen serveras i utställningen för att maximera möjligheten för utställare att möta deltagarna.

Preliminära tider
Tisdag 22 oktober Inflyttning kl: 13.00-18.00
Onsdag 23 oktober Inflyttning kl: 07.00, konferensprogram kl: 08.00-17.00
Torsdag 24 oktober konferensprogram kl: 08.00-16.00, utflyttning kl: 16.00-20.00

Utställareinformation
Information om konferensanläggningen, monterservice och godshantering vänligen se