För utställare

Varmt välkommen som utställare till drogFOKUS 2022.

drogFOKUS 2022

drogFOKUS riktar sig till yrkesverksamma inom hälsofrämjande och förebyggande arbete samt personal inom rättsväsendet. drogFOKUS riktar sig även till beslutsfattare och personer i ideell sektor med engagemang inom förebyggande och hälsofrämjande frågor. Ca 1000 konferensdeltagare beräknas besöka drogFOKUS 2022.

Utställare kan du vara som i ditt arbete eller i ditt ideella engagemang arbetar för en minskad konsumtion av alkohol, tobak och spel om pengar. Men också du som arbetar för att motverka medicinska och sociala skador av allt ickemedicinskt bruk av dopningsmedel eller narkotika.

Som utställare får du presentera ditt hälsofrämjande, förebyggande, brottsbekämpande, behandlande eller skademinskande arbete.

Utställarpaket

  • Utställningsyta*, 4 kvm (2×2 m)
  • Logotyp på konferensens hemsida
  • 2 fria konferensregistreringar inklusive fika och lunch (önskar ni vara fler deltagare registreras de tillkommande som vanlig deltagare – via länk som öppnas i april www.drogfokus.nu )

*1 bord (140×50), 1 stol, tillgång till el (1-fas, 230V, 10 A) och trådlöst internet

Pris: 16 000 kr

Moms tillkommer med 25% på alla ovanstående priser

Utställarpaket – ideella sektorn

  • Utställningsyta*, 4 kvm (2×2 m)
  • Logotyp på konferensens hemsida
  • 2 fria konferensregistreringar inklusive fika och lunch (önskar ni vara fler deltagare registreras de tillkommande som vanlig deltagare – via länk som öppnas i april www.drogfokus.nu )

*1 bord (140×50), 1 stol, tillgång till el (1-fas, 230V, 10 A) och trådlöst internet

Pris: 7 000 kr

Moms tillkommer med 25% på alla ovanstående priser

Utställarförsäkring

Med Elmias utställarförsäkring får du ett tryggt mässdeltagande,
I separat informationsblad ser ni information om försäkringen och kompletta försäkringsvillkor. Mer info hittar ni ;

Utställningsområde

Utställningen kommer att äga rum i A-hallen (Elmia) som ligger i direkt anslutning till Kongress och konserthuset. För- och eftermiddagskaffe samt kaffe efter lunchen serveras i utställningen för att maximera möjligheten för utställare att möta deltagarna.

Anmälan

Skicka oss ett mejl till josefin.hagstrom@jonkoping.se. Glöm inte att ange om du företräder en  ideell sektor, för att få ställa ut till det lägre priset.

Vid placering av montrarna tillämpar vi först till kvarn-principen så att innan september önskar vi er anmälan.

Varje paket inkluderar ett visst antal konferensregistreringar inklusive kaffe, luncher och mingel. All utställande personal ska anmäla sig via en speciell anmälningslänk som kommer skickas ut till kontaktperson efter registrering som utställare.

Arrangörsgruppen kontrollerar vilka som anmält sig som utställare och förbehåller sig rätten att göra ett urval av utställare och har befogenhet att tacka nej till utställare.

Observera!

Kommersiella utställare får inte marknadsföra varor eller tjänster som står i strid med konferensens syfte. Utställare får inte vara alkohol- eller tobaksproducenter eller ha kopplingar till spel om pengar, eller deras intresseorganisationer. Återhållsamhet ska gälla gentemot utställare med annat kommersiellt intresse, t ex läkemedelsproducenter.

Arrangörer