drogFOKUS 2022

Utställare

Abbott

abbott

Blå Bandet

drogfokus

CAN

Childrens program

drogfokus

Drogfri Uppväxt

drogfokus

Eurofins Clinical Testing Sweden AB

drogfokus

FAS-föreningen

drogfokus

Folkhälsomyndigheten

Förebygg.nu

drogFOKUS

IOGT-NTO

IOGT-NTO

Iris Utvecklingscenter

drogfokus

Jönköpings Kommun

kriminalvården

KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

drogfokus

LP-verksamhetens Ideella Riksförening

drogfokus

Länsstyrelsen

Nal Von Minden AB

drogfokus

Narkotikapolitiskt Center

Palliance AB

drogfokus

Polisen

Prodiagnostics

drogfokus

Psykologer mot tobak (PmT)

drogfokus

SNPF

Socialstyrelsen

SSIL-För vård och omsorg

drogfokus

STAD

drogfokus

Statens Institutions Styrelse SiS

Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning

drogfokus

Riksförbundet VISIR och Tobaksfakta

drogfokus

LJUNG & SJÖBERG och iCuro

drogfokus
drogfokus

Arrangörer