Om drogFOKUS

drogFOKUS är den största nationella konferensen inom ANDT-området. Den omfattar såväl alkohol, narkotika, dopning som tobak. Konferensen är en unik plats för nätverkande och arrangeras vartannat år. Syftet är att presentera det senaste inom kunskapsbaserat hälsofrämjande och förebyggande arbete, vård, behandling, tillgänglighetsbegränsning och brottsbekämpning. I arrangörsgruppen ingår ett flertal myndigheter och organisationer inom ANDT-området.

Konferensen riktar sig huvudsakligen till:

  • yrkesverksamma inom hälsofrämjande och förebyggande arbete, vård och behandling samt personal inom rättsväsendet
  • beslutsfattare
  • personer i ideell sektor med engagemang inom förebyggande och hälsofrämjande frågor

Arrangörer