Miljö, jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet

drogFOKUS arbetar aktivt tillsammans med den lokala arrangören för att vara ett hållbart arrangemang både när det gäller program, föreläsare och lokaler.

Både lokaler och en eventuell digital sändning är tillgänglighetsanpassad enligt rådande lagstiftning.

Under planeringen av drogFOKUS program beaktas både jämställdhet och jämlikhet bland föreläsare och i de perspektiv och målgrupper som presenteras i programpunkterna.

drogFOKUS ska vara ett miljömässigt hållbart arrangemang därför används digital kommunikation och dokumentation så långt det är möjligt. I det fall tryckt material används ska det tryckas på miljömärkt papper från ett lokalt, miljömärkt tryckeri.

Vid fysiska arrangemang ska kravmärkt kaffe och säsongsbaserad, närproducerad mat serveras. Att använda porslin istället för engångsartiklar, och kranvatten istället för buteljerat vatten, ser vi som en självklarhet.

drogFOKUS uppmanar dig som deltagare och utställare att resa till och från konferensen på ett hållbart sätt, exempelvis med kollektivtrafik eller ta initiativ till att samåka med andra deltagare från din region.

drogfokus