Utställare

drogFokus utställare

Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund

Blå Bandet är en demokratisk folkrörelse, som på kristen grund vill engagera människor för personlig helnykterhet och arbeta för ett hållbart samhälle. Blå Bandets vision: Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.