Utställare

drogfokus

LP-verksamhetens Ideella Riksförening

LP har i 65 år bedrivit beroendevård på kristen grund. Våra LP-center finns i hela landet, och drivs i samarbete med lokala församlingar. Några av dessa bedriver även stöd- och motivationsboenden. Utanför Nässjö har vi ett behandlingshem, Torpahemmet, för män och kvinnor med beroende- och kriminalitetsproblematik och idag driver vi också LP Exodus som är vårt nystartade avhopparprogram för män och kvinnor som vill lämna kriminella nätverk.