Utställare

drogFOKUS utställare

Narkotikapolitiskt Center, NPC/ NBV

Narkotikapolitiskt Center är ett nätverk som genom analys, debatt och folkbildning bidrar till en human, restriktiv narkotikapolitik. Är ett initiativ av bl a studieförbundet NBV.