Utställare

drogfokus

Tullverket

Tullverket ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag samt motverka brottslighet. I detta ingår det brottsförebyggande arbetet. Tullverket ska redovisa hur myndigheten har stärkt arbetet med att förebygga brottslighet i samband med in- och utförsel av varor. Vi arbetar på flera olika sätt med detta, bl.a. genom sociala medier, Tullverket varnar – ex om unga som utnyttjas som mottagare av illegala försändelser, cannabisgodis, alkoholkonsumtion hos unga m.m. men även med att i den löpande verksamheten identifiera risker samt möjliggörare för att brott kan begås. Vår vision är ”Bara godkända varor över gränsen. På Tullverket arbetar ca 2500 personer.