Här hittar du föreläsarna för 2016 års konferens.

Sofie Eriksson AhlholmSofie Ahlholm
, Samordnare och utvecklare.
Trygg i Norrtälje kommun
 Jesper AndreassonJesper Andreasson, Docent, Linnéuniversitetet. Hans forskningsintresse rör sig främst inom området gym-/fitnesskultur, hälsa och genus. Bland annat har han genomfört ett flerårigt etnografiskt forskningsprojekt i vilket dopinganvändare följdes under flera år. Han har, tillsammans med Thomas Johansson, författat böcker såsom ”The Global Gym. Gender, Health and Pedagogies” (2014) och ”Fitnessrevolutionen. Kropp, hälsa och gymkulturens globalisering” (2015).

 

johanna-benfattoJohanna Benfatto, Specialpedagog på Falkbergskolan i Botkyrka.
Anne BermanAnne H Berman, Docent, leg psykolog, leg psykoterapeut, adj lektor i klinisk psykologi Karolinska Institutet, Centrum för psykiatriforskning www.psykiatriforskning.se
Föreläsaren är projektledare för Stödlinjen för spelare och anhöriga (www.stodlinjen.se), ett nationellt stöd via telefon, chatt och mejl till personer med spelproblem och deras anhöriga. I föreläsningen kommer hon att ta upp hur spelproblem uppstår, vilka negativa konsekvenser som tas upp av spelare som kontaktar Stödlinjen och hur Stödlinjens rådgivare arbetar med att förebygga fortsatta spelproblem.

elsiemariebjorkElsie-Marie Björk
, Tillsynshandläggare, Länsstyrelsen, Dalarna
Sven BrembergSven Bremberg, Barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet. Nu verksam vid Folkhälsomyndigheten. Medverkat i arbetet med att utveckla en svensk strategi för att minska sociala skillnader i hälsa under uppväxten. Han har varit ansvarig för uppdrag från regeringen  som behandlat stöd till föräldrar, ungdomars psykiska hälsa och prevention av självmord.
marlene-burwickMarlene Burwick, Ordförande, kommunstyrelsen i Uppsala
Anette Danesjo-GustafssonAnette Danesjö-Gustavsson, Projektledare för Tobacco Endgame och arbetar även med kompetensutveckling inom Implementeringen av våra levnadsvanor mat, tobak , alkohol och fysisk aktivitet i vården.
Hälso- och sjukvårdsstrateg, Regionkansliet /Staben, hållbar Utveckling. Region Örebro län.
no-photoSonja von Eichborn holds a master’s degree in African Studies and lives in Berlin. Since 2006, she works for the Berlin Working Group on Environment and Development BLUE 21. She is director of the project Unfairtobacco.org, providing information on the conditions and consequences of tobacco cultivation and tobacco use in the Global South. See: www.unfairtobacco.org
Elizabeth EnglundhElizabeth Englundh, Socionom, fil.dr i pedagogik, sakkunnig i frågor som rör barnets rättigheter. Avdelningen för vård och omsorg, Sektionen för hälsa och jämställdhet, SKL.
Läs mer: Barnets rättigheter, Gör barn starkare – en vägledning
anders-erikssonAnders Eriksson, F d Projektledare Trestad 2, F d Utvecklingsledare, Socialförvaltningen, Stockholms stad
charli ErikssonCharli Eriksson, Professor, hans forskning rör främst hälsofrämjande och förebyggande arbete. Han ledde 2003-15 en forskargrupp som arbetat med idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete vid Örebro universitet. Nu är han bland annat engagerad i forskning kring metoder att främja barns resiliens, förmåga att möta livets utmaningar på ett konstruktivt sätt.
tobias-erikssonTobias Eriksson, Chefsöverläkare på beroendemedicinska mottagningen vid Akademiska sjukhuset, mångårig erfarenhet av missbruks- och beroendeproblematik. Författare till flera kliniska handböcker inom området.
Frykman_Jonas 2016Jonas Frykman, Handläggare/Senior Advisor, arbetar med folkhälsofrågor på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), avdelningen för vård och omsorg. Är ansvarig för förbundets prioriterade fråga ”Minska folkhälsoklyftan” och leder sedan några år tillbaka (tillsammans med Folkhälsomyndigheten) den nationella plattformen ”Mötesplats social hållbarhet”.
Johanna_GripenbergJohanna Gripenberg, Med. dr., Chef och forskare på STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem), Centrum för Psykiatriforskning Stockholm, SLSO och Karolinska Institutet.
STADs verksamhet fokuserar på utveckling, implementering och utvärderinga av alkohol-, narkotika och dopningsprevention. Hon är även forskargruppsledare för STADs forskargrupp på Karolinska Institutet och har stor erfarenhet av att utveckla och utvärdera interventioner på lokal nivå såsom Ansvarsfull Alkoholservering, Krogar mot Knark och Fotboll utan Fylla. Se mer på www.stad.org.
Alfhil GronbladhAlfhild Grönbladh, Forskare vid institutionen för Farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet. Hon disputerade 2013 på en avhandling med titeln ”Growth hormone and Anabolic Androgenic Steroids; Effects on Neurochemistry and Cognition”.  Hennes nuvarande forskningsintressen omfattar bland annat drogers effekter på hjärnan, med särskild inriktning mot inlärning och minne, samt forskning kring förmågan att reversera drog-inducerade skador i hjärnan.
Karin GuldbrandssonKarin Guldbrandsson, Utredare vid Folkhälsomyndigheten och forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Hennes inriktning, både vad gäller forskning, policy och praktik, handlar om hur forskningsresultat kan sammanställas och presenteras så att de blir användbara i praktiken.
Elin Maria GustafssonElin Maria Gustafsson, Apotekare och utredare på Läkemedelsverket. Har arbetat med frågor som rör olaglig handel med läkemedel, till exempel på internet, och med gråzonen mellan läkemedel och annat i mer än tio år.
Margaretha-HaglundMargaretha Haglund, Tobakspolitisk expert på Tobaksfakta – Oberoende Tankesmedja alltsedan 2011. Har under många år varit expert inom området, bla på Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut. Under åren 1997-2006 var hon ordförande för det internationella kvinnonätverket INWAT (International Network of Women Against Tobacco). Hon har arbetat med olika projekt för WHO, såväl för huvudkontoret i Geneve som Europakontoret i Köpenhamn. 1994 tilldelades Margaretha WHOs medalj för sina insatser för tobaksfritt och 2006 den prestigefyllda utmärkelsen Luther Terry Award instiftad av amerikanska cancersällskapet.
Gerard-HastingsGerard Hastings, Professor,
The Institute for Social Marketing 
University of Stirling, the Open University and L’École des Hautes Etudes en Santé Publique.
Two books to consider: ”Social Marketing: From Tunes to Symphonies” Click here
”The Marketing Matrix: How the corporation gets its power and how we can reclaim it”  Click Here
sofia_hellqvistSofia Hellqvist, informatör på Tullverket. Arbetat på Tullverket sedan 1998 – både inom brottsbekämpningen som gränsskyddare, och idag på kommunikationsavdelningen.

SIGTUNA 20060824 - Foto: Mikael SjöbergUlric Hermansson, Med dr, socionom, forskare och universitetslektor vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap och Centrum för psykiatriforskning. Är även knuten till Enheten för interventions- och implementeringsforkning, Institutet för miljömedicin, KI. Forskningen är inriktad på identifiering och behandlingsåtgärder i arbetslivet.

Malin H KarlenMalin Hildebrand Karlén, Fil dr i psykologi, leg psykolog verksam inom rättspsykiatri och beroendepsykiatri, fil mag i idé- och lärdomshistoria, lektor på psykologiska institutionen Göteborgs Universitet. Föreläser och handleder ffa inom alkoholforskning och psykiatrisk diagnostik. Forskningsinriktning: alkoholens påverkan på vittnesmål och på bedömning av social kommunikation; koppling mellan adhd/traumatisering/substansmissbruk.
Länkar till två av mina artiklar:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1068316X.2014.951644
http://m.jiv.sagepub.com/content/early/2015/09/03/0886260515599656.abstract

therese-holmkvistTherese Holmkvist
, Projektledare på Kompetenscenter Barn- och Unga, Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Socialförvaltningen Stockholms stad. Projektledare för Trestad2 i Stockholm 2015. Socionom med inriktningen socialpedagogik.
Ytterligare information: http://www.stockholm.se/…
Josefin_P_JonssonJosefin P Jonsson, Enhetschef, Enheten för alkohol- och tobakstillsyn, Folkhälsomyndigheten.
Magnus _JagerskogMagnus Jägerskog, Civilekonom och generalsekreterare på Bris. Han har tidigare varit vd för IQ och dessförinnan verksam i Friends. Under åren på IQ blev han en profil inom alkoholfrågan och en anlitad expert bland annat kring alkoholreklam samt frågor som rör unga vuxna och alkohol.

 

Margareta KristensonMargareta Kristenson, Professor och överläkare i socialmedicin och folkhälsovetenskap, Linköpings Universitet.
Hennes forskning gäller orsaker till socioekonomiska skillnader i hälsa särskilt betyddelsen av stress och skyddande psykologiska resurser. Hon var ordförande i Östgötakommissionen för jämlik hälsa 2012-2014 och är nu medlem i den Nationella Kommissionen
ingela-kalvedalIngela Kälvedal, folkhälsosamordnare och informatör i Härjedalens kommun. Ansvarig i Tobacco Endgame tillsammans med Agneta Roberts.
hakan-leifmanHåkan Leifman, Direktör CAN.
per-leimarPer Leimar, Politisk sekreterare, alkoholfrågor, IOGT-NTO
Läs mer: http://iogt.se/forskningsrapport

 

Anna LjungdellAnna Ljungdell, Kommunalråd, Nynäshamns kommun. Arbetet bakom utmärkelsen ”Årets folkhälsokommun”. Kommunen har under många år arbetat med att lyfta folkhälsans betydelse. Genom att långsiktigt utveckla det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet inom kommunens verksamheter är målet att alla kommuninvånare ska ha rätten till en god hälsa. Detta har hittills resulterat i att en mängd sociala investeringar har genomförts under en tioårsperiod och som bidragit till en positiv verksamhetsutveckling.
Anton_LonneboAnton Lönnebo, Tredje kurator, Uplands nation, Uppsala. Studentlivet är för de flesta förknippat med ett intensivt socialt liv, fest, nya vänner och alkohol. På landets högskolor och universitet finns det ofta traditioner som skapar en kultur där drickande i vissa fall ses som en självklar del. Satsningen Bästa Festen riktar sig till kårer samt nationer som vill vara med och skapa en smartare och mer inkluderande alkoholkultur i studentlivet. En kultur där alkohol finns med, men inte behöver stå i fokus. Uplands nation i Uppsala, som är en av de deltagande nationerna, berättar konkret om hur de jobbar för en smartare alkoholkultur på Uppsala universitet.
Läs mer: http://www.bastafesten.se
sara_lovenhagSara Lövenhag, Psykolog och arbetar med verksamhetsutveckling på statens institutionsstyrelse, SiS. Hon har erfarenhet av utredning och behandling i barn- och ungdomspsykiatrin och har nyligen disputerat på en avhandling om missbruk och psykiatrisk samsjuklighet bland ungdomar.
Rickard MalmstromRickard Malmström, Kommunalråd, Uppsala kommun. Ansvarsområden: Folkhälsa, demokrati, idrott och fritid, föreningsliv och arenafrågor.
marie-montinMarie Montin, Samordnare för länsstyrelsernas ANDT-arbete samt ANDT-samordnare vid Länsstyrelsen i Örebro län.

christina-nilssonChristina Nilsson
, Alkohol- och tobakshandläggare, Avesta Kommun

fred-nybergFred Nyberg,
Seniorprofessor i beroendeforskning vid Uppsala Universitet. Har länge forskat på mekanismer bakom drogers effekter på hjärnan. Sedan 2011 är han koordinator för Uppsala universitets forum för tvärvetenskaplig forskning om läkemedels- och drogberoende. Är sedan 2008 medlem i ANDT-rådet vid Socialdepartementet. Tidigare forskningsansvarig i regeringens projekt Mobilisering mot narkotika.
margareta-nystromMargareta Nyström, Förbundsordförande för FMN-Riks, Föräldraföreningen Mot Narkotika.
Elisabet NasmanElisabet Näsman, Professor i sociologi, har forskat med inriktning mot barndom och barns villkor. I flera böcker har hon skrivit om skola, arbetsliv, arbetslöshet, fattigdom, våld och missbruk ur ett barndomssociologiskt perspektiv där barns egna röster är centrala. Hon har också arbetat med utvecklingsarbete tillsammans med socialtjänsten. Läs mer: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:868609/FULLTEXT01.pdf
 
fatumo-osmanFatumo Osman, Doktorand vid Karolinska Institutet och anställd som adjunkt på Högskolan Dalarna. Hon har en bakgrund som sjuksköterska med inriktning mot folkhälsoarbete. Hennes forskning handlar om ett inriktat föräldrastöd för somaliskfödda föräldrar för att främja barnens psykiska hälsa.
Gisela PetterssonGisela Pettersson, Specialistläkare, rättsmedicinska avdelningen i Umeå, Rättsmedicinalverket.
Intressanta länkar: www.rmv.se och  www.emcdda.europa.eu (knyter an till föreläsningen).
Elisabeth PunziElisabeth Punzi, Leg psykolog, specialist i missbrukspsykologi, specialist i neuropsykologi samt fil dr. Hon forskar och undervisar vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
Rathi RamjiRathi Ramji, Tandläkare från Indien och utbildad i global hälsa (MSc) vid Umeå universitet. Forskar kring ungas användning av vattenpipa, e-cigaretter, cigarrettrökning och annat tobaksbruk samt psykiska ohälsa bland ungdomar. Hon är anställd på Institution för folkhälso-och vårdvetenskap vid Uppsala universitet och arbetar under ledning av Prof. Dr. Bengt Arnetz, MD, PhD, i samarbete med forskare vid Umeå universitet samt Västerbotten läns landsting. Föreläsningen presenterar resultat från studier om vattenpiperökning bland svenska ungdomar (16-19 år). Den är finansierad av Folkhälsomyndigheten. Resultaten kommer att användas som grund för att utveckla strategier för att förebygga vattenpiperökning.
mats-ramstedtMats Ramstedt, Forskningsansvarig CAN.
Charlotta Rehnman WigstadCharlotta Rehnman Wigstad, Utredare med ansvar för ANDT-frågor, Socialstyrelsen
marie-risbeckMarie Risbeck, enhetschef på Folkhälsomyndigheten med ansvar för myndighetens arbete kopplat till spel om pengar samt uppföljning inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. Läs mer: spelprevention.se och andtuppfoljning.se
juan-pablo roaJuan-Pablo Roa, vd IQ. Studentlivet är för de flesta förknippat med ett intensivt socialt liv, fest, nya vänner och alkohol. På landets högskolor och universitet finns det ofta traditioner som skapar en kultur där drickande i vissa fall ses som en självklar del. Satsningen Bästa Festen riktar sig till kårer samt nationer som vill vara med och skapa en smartare och mer inkluderande alkoholkultur i studentlivet. En kultur där alkohol finns med, men inte behöver stå i fokus. Uplands nation i Uppsala, som är en av de deltagande nationerna, berättar konkret om hur de jobbar för en smartare alkoholkultur på Uppsala universitet.
Läs mer på www.bastafesten.se
ann-sofie-roberntzAnn-Sofie Roberntz, Förbundssekreterare för Riksförbundet SIMON, socionom och journalist.
agneta-robertsAgneta Roberts, ANDT samordnare och ansvarig för Tobacco Endgame i Härjedalens kommun. Har jobbat med drogförebyggande arbete samt föräldrastöd i kommunen sedan 2007.

 

Nils StenstromNils Stenström, Fil. dr i socialt arbete och forskare vid Socialstyrelsens enhet för kunskapsutveckling. Hans forskning har framför allt rört effekter av preventionsinsatser och system för spridning av evidensbaserade insatser. Har nyligen utvecklat en manual för att stödja implementering  av insatser som rekommenderas i de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende.
caroline_sundberg_sfs_ordforande_staendeCaroline Sundberg, Ordförande Sveriges Förenade Studentkårer. Studentlivet är för de flesta förknippat med ett intensivt socialt liv, fest, nya vänner och alkohol. På landets högskolor och universitet finns det ofta traditioner som skapar en kultur där drickande i vissa fall ses som en självklar del. Satsningen Bästa Festen riktar sig till kårer samt nationer som vill vara med och skapa en smartare och mer inkluderande alkoholkultur i studentlivet. En kultur där alkohol finns med, men inte behöver stå i fokus. Uplands nation i Uppsala, som är en av de deltagande nationerna, berättar konkret om hur de jobbar för en smartare alkoholkultur på Uppsala universitet.
Se mer: http://www.bastafesten.se
mia-sundelinMia Sundelin, Samordnare CAN, Moderator under drogFOKUS 2016
Helena SvalerydHelena Svaleryd, Forskare i nationalekonomi, undersöker i sin forskning faktorer som påverkar barns välmående och humankapitalutveckling. Hon är särskilt intresserad av familjebakgrundens roll och effekter av politikåtgärder.
Jessica SvenssonJessika Svensson, Projektansvarig utredare för det förebyggande arbetet kring spelproblem på Folkhälsomyndigheten. Hon har bland annat skrivit en systematisk litteraturöversikt om förebyggande metoder inom området. Har även skrivit en avhandling om genus och spelproblem och arbetat som lektor inom socialt arbete.
monica-soderbaumMonica Söderbaum, Socionom. Arbetar med förebyggande frågor på strategiska enheten, Socialförvaltningen i Uppsala kommun.
Siri_ThorSiri Thor, Utredare, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Alkohol i Sverige bör inte finnas tillgänglig för ungdomar, trots det så dricker många unga människor alkohol och många upplever problem i samband med sin konsumtion. Är alkoholerfarenhet och berusning såväl som alkoholrelaterade problem är vanligare bland ungdomar i lägre socioekonomiska grupper än de i mer väldisponerade grupper? Kvarstår ett eventuellt sådant samband även efter  hänsyn tagits till dryckesmönster? Målet med detta projekt är att kunna förbättra de preventiva insatserna riktade mot ungdomar.
Till grund för analyserna ligger 2015 års svenska nationella drogvaneundersökningen om ungdomars alkohol- och drogvanor: http://www.can.se/Publikationer/rapporter/skolelevers-drogvanor-2015/
Ewy_ThornqvistEwy Thörnqvist, Generalsekreterare på Tobaksfakta, sedan tankesmedjan bildades i september 2010. Hon har varit aktiv i svenskt folkhälsoarbete sedan 1984 på olika befattningar inom stat, kommun, landsting och frivilligorganisationer och bl a arbetat med nätverksbyggande och kopplingen mellan forskning och praktik. Senast kommer hon från ett regeringsuppdrag på Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning. Hon är DIHM-informatör, fil kand i yrkespedagogik och har studerat hälsopedagogik.

pirkko-uusitaloPirkko Uusitalo, 
Socionom/Familjebehandlare, ungdomscentrum, Uppsala kommun

ulrika-viklundUlrika Viklund
, arbetar som projektledare på Länsstyrelsen Västernorrland för arbetet Tillsammans mot nätdroger. Anna Karlsson, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Västernorrland och Robert Janeheim, polisen Älvsbyn kommer även att delta under föredraget. Föreläsningen kommer åskådliggöra hur aktörer i Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands-, och Jämtlands län gemensamt arbetar med en metod för att försvåra tillgängligheten till droger som skickas via postflödet. Postlagens utformning och försvårande möjligheter till samverkan kommer även att åskådliggöras.

vinnerljungBo Vinnerljung
, Professor i socialt arbete, Stockholms universitet. Forskningsområden: Socialt utsatta barns utveckling, social barnavård/ungdomsvård och adoption. Arbetar för det mesta med registerforskning och interventionsstudier i tvärvetenskapliga forskargrupper.

suvi-virtanenSuvi Virtanen
, MSc i folkhälsovetenskap/epidemiologi. Anknuten till Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Har arbetat med utvärdering av tobaks- och alkoholprevention, bl. a. utvärdering av tobaksavvänjning i tandvården och utvärdering av Alkohollinjen, samt med uppdatering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
Olivia WigzellOlivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen.
gabriel-wikstromGabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds-, och idrottsminister.

anna_william-olssonAnna William-Olsson
, Preventionssamordnare, Hägersten-Liljeholmens SDF, Stockholms stad. Hon har arbetat som preventionssamordnare i många år och i olika sammanhang genomfört fokusgupper bland annat med ungdomar om deras förhållningssätt till cannabis och andra droger.
Kavot ZillenKavot Zillén, Doktor i medicinsk rätt, juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hälso- och sjukvården har stor betydelse för enskilda människors liv och hälsa och det är av yttersta vikt att vården är säker och av god kvalitet samt att vårdgivare, verksamhetschef och hälso- och sjukvårdspersonalen är medvetna om vilka skyldigheter som åläggs dem. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i den statliga utredningen SOU 2011:35, om bättre insatser vid missbruk och beroende och fokuserar på det rättsliga kravet om god vård, varav en viktigt dimension är just tillgång och tillgänglighet till god vård.
Mona OrjesMona Örjes, Förbundsordförande för Junis, IOGT-NTOs juniorförbund. Junis ordnar fritidsaktiviteter för barn, och arbetar för alla barns rätt till en alkoholfri uppväxt, samt för att förbättra stödet till barn i missbruksmiljö.

carin-ostlingCarin Östling
, Folkhälsostrateg, Regionförbundet Uppsala län, med inriktning social hållbarhet och regional utveckling.