Presentationer

Onsdag 26 oktober

ANDTS – här, nu och framåt

ANDTS-strategin och myndigheternas arbete – Linda Brännström

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidan – https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/

Arbetet med skadligt bruk och beroende i Kommuner och Regioner – Zophia Mellgren och Mikael Malm

Narkotikautredningen – En svensk narkotikapolitik anpassad till nutidens och framtidens utmaningar – Thomas Lindén

Samsjuklighetsutredningen – från delar till helhet – Linda Hindberg och Anders Printz

Utredningen Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet

Medverkande:

Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten
Mikael Malm, Sveriges Kommuner och Regioner
Zophia Mellgren, Sveriges Kommuner och Regioner
Linda Hindberg, Regeringskansliet
Thomas Lindén, Regeringskansliet
Anders Printz, Regeringskansliet

Hammarskjöldsalen Kl. 13.30 – 14.15 Huvudspår

Ett hållbart ANDTS-förebyggande arbete

Förebyggande ANDTS-arbete i praktiken – Anna Waldenby och Joel Streckx

Medverkande:

Jessika Spångberg, Folkhälsomyndigheten
Anna Waldenby, Jönköpings kommun
Joel Sterckx, Jönköpings kommun

Rydbergsalen Kl. 13.30 – 14.15 Vård och Behandling

Nära vård – framtidens vård och omsorg för personer med skadligt bruk beroende och psykisk ohälsa

Så kan vi klara välfärdsuppdraget  – att skapa en jämlik vård och omsorg i ett avlångt land med olika förutsättningar. Exemplet SamVux mottagningen samordnad vuxenhälsa, i Åmål, Västra Götaland som består av socialtjänst, vårdcentralen, specialistpsykiatrin i nära samarbete.

En del som lyfts fram i omställningen till nära vård handlar om en fokusförflyttning utifrån flera perspektiv och dessa sammanfaller väl med de målbilder som Samsjuklighetsutredningen tagit fram tillsammans med brukare och närstående. Med fokus på brukarperspektivet kommer ett dialogsamtal om makt, stigma, delaktighet och jämlik vård föras under seminariet.

Medverkande:

Maria Junzell Nyström, Åmåls kommun
Marko Tiainen, Åmåls kommun
Marion Wramsby, Medpro Clinic
Donald Lawrence, Västra Götalandsregionen

Anders Printz, Regeringskansliet
Sari Karlsson

K11 Kl. 13.30 – 14.15 Brottsförebyggande, tillgänglighet, ANDTS

Arbete mot droger på offentliga platser

Situationellt drogförebyggande arbete. Utifrån din lokala kontext – Ann Rönnäng och Rickard Silva

www.drogfriaplatser.se

Öppna drogscener – en del av Skåne tillsammans mot narkotika 2021-2023 – Annika Wågsäter

Medverkande:

Ann Rönnäng,  Polisregion Väst
Annika Wågsäter, Länsstyrelsen Skåne
Rickard Silva, Länsstyrelsen Västra Götaland

Hammarskjöldsalen Kl. 14.30 – 15.15 Huvudspår

Spel om pengar

Spelproblem bland personer med ADHD och kvinnor i medelåldern och uppåt – Kvalitativa intervjustudier – Magdalena Lagerlund

Medverkande:

Jessika Spångberg, Folkhälsomyndigheten
Magdalena Lagerlund, Folkhälsomyndigheten

Rydbergsalen Kl. 14.30 – 15.15 Vård och behandling

Att rusta individen. Struktur – en förutsättning för lyckad samverkan

Inslussning – tidig och samordnad planering av tiden efter anstaltsvistelsen – Kristina Landemark

Medverkande:

Kristina Landemark, Kriminalvården
Hans Koljonen, Statens institutionsstyrelsen
Tobias Lundberg, Statens institutionsstyrelsen
Carina Clappe Boman, Norrköpings kommun
Elisabeth Mårtensson, Norrköpings kommun

K11 Kl. 14.30 – 15.15 Brottsförebyggande, tillgänglighet, ANDTS

Brottsförebyggande arbete i post- och paketflödet (inklusive kvalitetssäkring utifrån EDPQS)

Tillsammans mot illegala försändelser – Mats Burman och Robert Janeheim

Medverkande:

Mats Burman, Länsstyrelsen i Norrbottens län
Robert Janeheim, Polismyndigheten

Hammarskjöldsalen Kl. 15.45 – 16.30 Huvudspår

Tobak

Hur ser användningen av tobak och nya nikotinprodukter ut i Sverige? – Martina Zetterqvist

Självrapporterade rök- och snusvanor 2003–2021

CAN:s nationella skolundersökning 2021

Marknadsföring av tobak och tobaksfria nikotinprodukter – Astrid Hjertaker och Philip Ivarsson

Konsumentverkets företagswebb

Medverkande:

Martina Zetterqvist, CAN
Astrid Hjertaker, Konsumentverket
Philip Ivarsson, Konsumentverket

K11 Kl. 15.45 – 16.30 Vård och behandling

Integrerad vård och omsorg för unga

Integrerad vård – ett pilotprojekt vid SiS och i barnpsykiatrin – Gunilla Pettersson

Riddarnäset, ett gemensamt HVB mellan Region Värmland och länets alla kommuner.

Medverkande:

Gunilla Pettersson, Staten institutionsstyrelse
Pär Johansson, Värmlands läns Vårdförbund
Peter Gustafsson, Värmlands läns Vårdförbund

Rydbergsalen Kl. 15.45 – 16.30 Tillgänglighet av ANDTS bland barn och unga

Narkotikamarknader

Narkotikamarknader – de viktigaste lärdomarna – Katharina Tollin

Narkotikamarknader – En studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare

Narkotikabekämpning – nationellt och internationellt perspektiv – Stewe Alm

Uppdrag till Polismyndigheten att förstärka bekämpningen av den illegala handeln med narkotika

Narkotikaarbetet i det lokala perspektivet – Christian Winkler

Medverkande:

Katharina Tollin, BRÅ
Stewe Alm, Polismyndigheten
Christian Winkler, Polismyndigheten