Presentationer

Torsdag 27 oktober

Hammarskjöldsalen Kl. 08.30 – 09.30 Huvudspår

Alkohol

Ny indikator för ekonomisk tillgänglighet till alkohol – Kent Nilsson

Alkoholbruk bland äldre – har det någon betydelse  – Felicia Ahlner

Artikeln Increased Alcohol Consumption Among Swedish 70-Year-Olds 1976 to 2016: Analysis of Data from The Gothenburg H70 Birth Cohort Studies, Sweden

Utbildningspaket – alkohol och äldre – Anders Bergh

Medverkande:

Kent Nilsson, Folkhälsomyndigheten
Felicia Ahlner, Göteborgs universitet
Anders Bergh, Socialstyrelsen

K11 Kl. 08.30 – 09.30 Vård och Behandling

Personcentrerad vård och omsorg för personer med skadligt bruk beroende

BoP-teamet integrerad vård vid samsjuklighet

(BoP= Beroende och svårare psykiatrisk diagnos) består av personal från både kommunens missbruksvård och Regionens psykiatri. BoP erbjuder samtidig behandling av beroendet och den psykiska problematiken. En vinst för både individ och samhälle?

Personcentrerad vård på Bruksborg – Kristin Borg, Eleonor Bogdanoff, Petra Stockhaus och Tobias Lehto

Medverkande:

Helen Birch, Jönköpings kommun
Mathias Ivansson, Region Jönköpings län
Kristin Borg, Jönköpings kommun
Eleonor Bogdanoff, Jönköpings kommun
Petra Stockhaus, Jönköpings kommun
Tobias Lehto, Jönköpings kommun

Rydbergsalen Kl. 08.30 – 09.30 Brottsförebyggande, tillgänglighet, ANDTS

Risk- och skyddsfaktorer för kriminalitet och normbrytande beteende

Risk- och skyddsfaktorer för kriminalitet och normbrytande beteende – Martin Lardén

Medverkande:

Martin Lardén, Kriminalvården

Rydbergsalen Kl. 10.00 – 11.00 Vård och behandling

Psykosociala insatser – från teori till praktik

Runnagården 2022 – Jennie Bodin

Mer info om ESL – Steg för Steg

En handbok om samsjuklighet och fungerande metoder inom socialpsykiatrin – Anna Johansson och Goitom Yabio

Handbok arbetsmetoder samsjuklighet och missbruk

Medverkande:

Jennie Bodin, Statens institutionsstyrelse
Anna Johansson, Göteborgs Stad
Goitom Yabio, Göteborgs Stad

K11 Kl. 10.00 – 11.00 Brottsförebyggande, tillgänglighet, ANDTS

Hur kan min verksamhet arbeta utifrån risk- och skyddsfaktorer?

Hur kan min verksamhet arbeta utifrån risk- och skyddsfaktorer – Johanna Nilsson och Åsa Hedberg

Medverkande:

Johanna Nilsson, Länsstyrelsen Skåne
Åsa Hedberg, Länsstyrelsen Östergötland

Hammarskjöldsalen Kl. 11.15 – 12.00 Huvudspår

Dopning

Kroppsuppfattning och doping bland unga individer i Sverige – Göran Svedsäter

Artikel: Performance and image enhancing substance use among young people in Sweden

Användning av dopningspreparat och PWO bland elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.

Sedan 1993 har frågor om användning anabola androgena steroider funnits med i CAN:s nationella skolundersökning som riktar sig till elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. I 2022 års enkät ställdes även frågor om PWO (pre-workout), dvs. vissa preparat eller substanser som används i prestationshöjande syfte och ofta ingår i olika typer av kosttillskott.

Eleverna ombads även att ange hur stor risk de tror att det är för människor att ta skada fysiskt eller på annat sätt om de regelbundet använder anabola androgena steroider (AAS), energidrycker respektive PWO.

Medverkande:

Göran Svedsäter, Högskolan i Gävle
Charlotta Rehnman Wigstad, CAN

Rydbergsalen Kl. 11.15 – 12.00 Vård och behandling

Tidiga insatser till barn och unga för att motverka missbruk och kriminalitet

Vårdinsats som rättslig reaktion för unga som lagförs för narkotikabrott – Johan Glad

Öppen mottagning ung ÖMU – Sofia Alinder och Maria Hultberg

Medverkande:

Johan Glad, Socialstyrelsen
Sofia Alinder, Nässjö kommun
Maria Hultberg, Nässjö kommun

K11 Kl. 11.15 – 12.00 Brottsförebyggande, tillgänglighet, ANDTS Tillgänglighet av ANDTS bland barn och unga

Plattformar för Framtiden

Hemsida Underground Råslätt

Medverkande:

Aya Gouane, Underground Råslätt
Samar Aziz Bhatti, Underground Råslätt
Peter Magnusson, Underground Råslätt