Arrangörsgruppen drogFOKUS

Arrangörsgruppen utgör konferensens fasta del och är det högsta beslutande organet. Gruppen består av representanter för de myndigheter och organisationer som står bakom konferensen samt den arrangerande kommunen, se nedan!

Tillsammans med värdkommunen planerar Arrangörsgruppen för konferensens innehåll.

drogfokus