Drogfokus 2014

Föreläsare

Här nedan hittar du många av föreläsarnas presentationer från konferensen:

Onsdag 22 oktober

Onsdag 23 oktober

Drogfokus 2014 erbjuder ett inspirerande och spännande program med välrenommerade talare från både Sverige och övriga Europa. Här nedan möter du ett urval av de 73 talarna:

Ina_koning

Ina Koning, är forskare på Utrecht universitet i Holland.

Ina forskar kring föräldrars inflytande över ungdomars alkoholbeteende och ger oss en presentation av sin forskning på seminarium A3.

Einfaches CMYK

Katrin Schaller, är forskare på cancerforskningscentret i Heidelberg i Tyskland.

Katrin presenterar en översikt över  kunskapsläget kring e – cigaretter, vilka hälsorisker medför de och hur  kan de användas i tobaksavvänjning. Seminarium B3.

Karina_FriisKarina Friis, är forskare på Centret för folkhälsa och kvalitetsutveckling på Århus universitet i Danmark.

Karina ger oss en inblick i ungas energidryckskonsumtion och dess kopplingar till tobaks, alkohol – och narkotikabruk. Seminarium D6.

harrySumnall01Harry Sumnell, är professor på Liverpool John Moores universitet i Storbritannien.

Varför använder unga droger och hur kan det skilja sig mellan olika ungdomsgrupper? Harry menar att genom att beakta mer komplexa förklaringar till narkotikamissbruk och sätta in förebyggande åtgärder i ett större samhällsperspektiv får man ökade förebyggande möjligheter. Seminarium G1.

anders_printzAnders Printz, arbetar på Socialdepartementet som nationell samordnare för statens insatser mot social ohälsa.

Anders föreläser kring  hur psykisk ohälsa kan kopplas till drogbruk, missbruk och samsjuklighet. Plenum onsdag kl. 13.45.

johan-carlson-120Johan Carlson, är generalsekreterare för den nybildade Folkhälsomyndigheten.

Johan inleder konferensen med att ge oss en lägesbeskrivning på alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet. Plenum onsdag kl. 9.30

SONY DIGITAL CAMERASofia Andersen, arbetar som forensiker på Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping.

Vilka substanser hittar man och hur jobbar man utifrån det. Sofia guidar oss ur ett SKL perspektiv. Seminarium F1.

FbkennethKenneth Ekholm, arbetar som fältare i Eksjö kommun.

Med personliga erfarenheter av dopingmissbruk deltar Kenneth tillsammans med Thomas Hvitfeldt, Brottsförebyggande rådet, Lena Lundholm från Kriminalvården och Patrick Widell från Stockholmspolisen i en paneldiskussion kring droger, aggressivitet och våld. Seminarium E3. Kenneth ingår även i seminarium F3 kring kosttillskott.

Karin Guldbrandsson 1Karin Guldbrandsson, är utredare på Folkhälsomyndigheten samt forskare på Karolinska Institutet.

Karin ger oss en beskrivning av hur man på ett vetenskapligt grundat och genomtänkt sätt genomför en implementering av ANDT-förebyggande arbete. Seminarium C3.

hansson_larsLars Hansson, arbetar som nationell specialist på Tullverket.

Under föreläsningen beskriver Lars hur drogsituationen i Sverige ser ut idag ur Tullverkets perspektiv. Han ger också exempel på rykande färska beslag som tullen har gjort den senaste tiden. Seminarium B4.

Erik_jannessonrobert Jonsson 2

Erik Jannesson, (tv) och Robert Jonsson, forskare på Linköpings universitet respektive Centrum för kommunstrategiska studier.

Under presentationen visar Erik och Robert på hur man konkret kan arbeta i en kommun eller i ett landsting för att införa en social investeringsfond. Seminarium D1.

Gerhard LarssonGerard Larsson, är regeringen fd enmansutredare i Missbruksutredningen.

Tillsammans med Claudia Fahlke från Göteborgs universitet och Maria Branting från Socialstyrelsen presenterar Gerard de uppdaterade riktlinjerna för missbruksvård. Seminariet avslutas med en diskussion kring metoder, arenor och visioner. Seminarium E3.

petter_jonssonPetter Jonsson, arbetar som livsmedelsinspektör på miljöförvaltningen i Stockholm.

I en panel tillsammans med Ebba Nyberg, fd elitsimmerska; Jörgen Tannerstedt, Linnéuniversitetet  och Kenneth Ekholm, Eksjö kommun diskuterar Petter kosttillskottens framfart, ansvar och nödvändighet.

Moderator är Johan Öhman, preventions- och ungdomssamordnare från Kristinehamns kommun. Seminarium F3.

Foto sven_andreasson_sept2008Jerden Lars 2

Sven Andréasson, alkoholläkare och Lars Jerdén, projektledare båda från Svenska Läkaresällskapet.

Sven och Lars diskuterar tillsammans med Maria Hjort, svensk sjuk – sköterskeförening, hur långt vi nått i imple – menteringen av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Seminarium D5.

erik.leijonmarck

 Erik Leijonmarck, är konsult och föreläsare med särskild inriktning på cannabis.

Erik kommer att ta upp globala samhällskonsekvenser av narkotikahandeln, som exempelvis narkotikans roll i militära konflikter och hur organiserad brottslighet utmanar och underminerar staters legitimitet. Seminarium G3.

Foto-Marcus-ÖstmanMarcus Östman, är doktorand på Umeå universitet.

På ett av konferensens Speed networkingpass kommer Marcus att berätta om den studie som genomfördes av Umeå universitet 2013, där man spårat narkotika och narkotikaklassade läkemedel i avloppsvattnet vid ett trettiotal reningsverk i Sverige. Seminarium F6.

Tema

De’ nya är temat på 2014 års konferens! Konferensen kommer att ta upp aktuella frågor kring våra nya vuxna, det vill säga barn och unga vuxna. Hur ser de nya drogvanorna ut och hur bemöter vi dem. Vi kommer också att presentera de senaste forskningsresultaten kring ANDT-frågor samt visa på den nya Folkhälsomyndighetens möjligheter.