Seminariepass A kl. 10.45 – 11.30

 A1

Utsatthet för andras drickande i Norden

En inblick i det nordiska samarbetet som undersöker hur man påverkas negativt av andra personers alkoholkonsumtion. Hur går samarbetet till, vad pekar resultatet på och finns det skillnader mellan länderna?

Mats Ramstedt, forskningsansvarig CAN och Erica Sundin, utredare, CAN

 A2

Stoppdatum för tobak – varför, hur, och vad händer sen?

Finland har satt år 2040 som stoppdatum för tobak. Hur kom stoppdatumet till, vad innebär det och hur har processen löpt hittills? Hur beroende är man av att även andra länder succesivt fasar ut tobaksrökningen?

Kari Paaso, direktör, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland

 A3

Youth drinking

Determinants and prevention methods in the school and family arena (engelska)

Ina Koning, researher, Utrecht University, Holland . Moderator: Mats Mikiver, Linköpings kommun

Seminariepass B kl. 11.45 – 12.30

B1

Positive effects with NordAN

Co-operation between NGO’s for reducing alcohol and drug-consumption in the Nordic and Baltic countries (engelska)

Lauri Beekmann, general secreterary The Nordic Alcohol and Drug Policy Network 

B2

Local alcohol and drug prevention work

How to make a success in reducing the use of alcohol and drugs among young people (engelska)

Inga Dóra Sigfusdottir, researcher,  Icelandic center for social research and analysis, Island och Mia Sundelin, samordnare, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning   

B3

E-cigarettes – state of knowledge to guide regulation

Based on a recent systematic literature review, the presentation gives an overview of the current state of knowledge including product characteristics and potential health risks of electronic cigarettes as well as their usefulness in tobacco cessation. (engelska)

Katrin Schaller, researcher, German Cancer Research center

B4

Drogsituationen i Sverige ur ett tullverksperspektiv

Tullens bild av narkotika-situationen med fokus på utveckling, trender samt exempel på rykande färska beslag och utredningar.

Lars Hansson, nationell tullspecialist, Tullverket

B5

Skolan som skyddsfaktor

SiSam, en samverkansmodell för lyckad skolgång.

Martin Hugo, filosofie doktor och lektor högskolan Jönköping och Marcus Eriksson, projektledare, Statens Institutionsstyrelse                                        

B6

Föräldrar i missbruks- och beroendevård vill ha stöd i sitt föräldraskap

Från missbruks- till familjeperspektiv

Gunborg Brännström, projektchef, Kunskap till praktik och Peter Hagberg, utvecklingsledare, SIKTA (Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling)

Seminariepass C kl. 15.15 – 16.00

C1

Social investeringsfond – kunskaper och erfarenheter

Social investeringsfond är en ny modell för att synkronisera och pröva metoder som ger ekonomiska och mänskliga effekter.

Ing-Marie Wieselgren, specialistläkare i psykiatri på Sveriges Kommuner och Landsting och Lars Stjernkvist, kommunalråd (s), Norrköpings kommun

C2

Hur säkrar vi jämlikhets- och hälsoperspektivet i det förebyggande arbetet?

Margareta Kristenson, professor, Linköpings universitet

 C3

Implementering inom folkhälsoområdet

Hur genomför man en vetenskapligt grundad och genomtänkt implementering av ANDT-förebyggande arbete?

Karin Guldbrandsson, utredare Folkhälsomyndigheten och forskare Karolinska Institutet

Seminariepass D kl. 16.15 – 17.00

D1

Sociala investeringar i  kommuner och landsting

Nu skapar vi  en kunskapsbaserad processmodell som inspiration och stöd för kommuner och landsting som vill införa social investeringsfond.

Robert Jonsson, forskare, Centrum för kommunstrategiska studier och Erik Jannesson, forskare, Linköpings universitet                                        

D2

Drabbas vi olika beroende på vilken bakgrund vi har?

Socioekonomiska skillnader i alkoholskador.

Jonas Landberg, utvärderare, CAN och Karolinska Institutet och Lovisa Sydén, doktorand MPH

 D3

Speed networking

D4

DBT-baserad färdighetsträning för vuxna med ADHD och allvarliga missbruksproblem i LVM-vård

En presentation av erfarenheter och preliminära resultat från en pågående studie.

Berit Bihlar Muld, leg psykolog, specialist klinisk psykologi och doktorand på Karolinska Institutet och Statens Institutionsstyrelse

D5

Implementeringen av riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder – var står vi idag?

Hur långt har vi nått i implementeringen av riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, och vilka är de återstående utmaningarna?

Lars Jerdén, projektledare, Svenska Läkaresällskapet, Sven Andréasson, alkoholläkare, Svenska Läkaresällskapet och Maria Hjort, sjuksköterska, Svensk sjuksköterskeförening

D6

Forbrug af energidrik i relation til sociodemografiske faktorer og sundhetsvaner blandt unge

Konsumtion av energidryck hos unga har kopplingar till tobaks, alkohol- och narkotikabruk – men vilka unga konsumerar och varför? (lätt danska)

Karina Friis, forskare, Center for  Folkesundhet og Kvalitetsudvekling, Region Midtjylland och Aarhus universitet, Danmark