Program 2018 Talare

Abdullahi Cadaani
Aktiv i föreningen och folkbildningsnätet Sveriges Invandrare Mot Narkotika (SIMON) i Gävle

Anders Wiman
Projektledare, FUD projekt NYKTRA i Trafikverket, Anders Wiman AB

Ann – Sofie Johansson
Verksamhetsutvecklare, Stockholms läns landsting

Ann Lyrberg
Socionom, utredare och processledare, Region Gävleborg

Anna Bessö
Avdelningschef livsvillkor och levnadsvanor Folkhälsomyndigheten

Anna Johansson
Forensiker, NFC/Droganalyssektionen

Anna Sarkadi
Specialistläkare, forskare och professor i socialmedicin, Uppsala universitet

Ann-Christin Henriksson
Senior handläggare vid Sektionen för verksamhetsinnehåll, Kriminalvården

Annika Andreasson
Diakon och projektledare, Äldres hälsa och alkohol, Hela Människan

Barbara Rubinstein
Eidemiolog, Västra Götalandsregionen

Bengt-Åke Armelius
Professor emeritus, Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Bertha Madras
Professor i psykiatri med inriktning på biologi, Harvad universitetet, Boston, USA

Birgitta Enmark
Tobaks- och hälsosamordnare, Folktandvården, Gävle

Birgitta Sjökvist
Skötare och bemanningsansvarig, Beroendecentrum, Universitetssjukhuset i Örebro och Samordnare SMADIT för Region Örebro län

Carola Bardage
Leg. Apotekare, Farm. Dr., Docent, Läkemedel i Användning, Läkemedelsverket

Caroline Frankesjö
Styrelseordförande, Influencers of Sweden

Charlotta Rehnman Wigstad
Socialstyrelsen

Christina Nehlin Gordh
Medicine doktor och socionom, Uppsala universitet

David Ivarsson
Leg. psykolog och programutbildare, Kriminalvården

Elisabeth Skoog Garås
Kvalitet och uppföljning inom folkhälsa, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Emma Hjälte
Samordnare för enkäten ”Om mig”, Region Östergötland

Erik Leijonmarck
Generalsekreterare för nätverket Europeiska städer mot narkotika (ECAD), medlem i Europeiska kommissionens expertgrupp Civil Society Forum on Drugs och civilsamhällesröst vid narkotikakommissionens sammankomster i FN i Wien

Eva Nyman
Samordnare läkemedelsfrågor, Socialstyrelsen

Filippa Myrbäck
Folkhälsofrågor, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Fred Nyberg
Seniorprofessor i biologisk beroendeforskning och verksam vid U-FOLD, Uppsala universitet

Gunilla Jarlbro
Medieforskare och professor, Lunds universitet

Gunnel Hensing
Professor i socialmedicin, Göteborgs universitet

Helén Olsson
Utbildningsledare, Childrens program Sverige

Helena Löfgren
Utredare, Folkhälsomyndigheten

Helena Strömdahl
Handläggare alkohol- & tobaksfrågor, länsstyrelsen Halland

Henrik Berggren
VD, Djurgården Fotboll

Henrik Kindlund
VD, Hammarby Fotboll

Håkan Larsson
Polis vid ingripandeverksamheten, lokalpolisområde Örebro

Ida Ingerö
Systembolaget

Ing-Marie Wieselgren
Läkare och specialist i psykiatri, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och psykiatrisamordnare i Sverige

Ingrid Rystedt
Läkare och lektor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet samt PhD från Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice, USA

Jenny Rangmar
Fil.dr. i psykologi och forskare, Göteborgs universitet

Jens T Andersson
VD, AIK Fotboll

Johan Carlson
Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Johanna Gripenberg
Sektionschef, STAD – Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem

Josefin Jonsson
Enhetschef för tobaksprevention, Folkhälsomyndigheten

Julius von Wright
Chefredaktör, Alkohol & Narkotika

Karin Alexanderson
Fil.dr. i socialt arbete och projektledare, Skol-BIM, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Karin Hagman
VD, IQ

Kerstin Armelius
Professor emerita, Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Kerstin Käll
Överläkare och medicinskt ansvarig, Beroendekliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Kristina Svartz
Generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Lars Håkan Nilsson
Specialist i allmän- och rättspsykiatri och leg. psykiatriker och medicinsk rådgivare, Kriminalvården

Lars Lacke
Tillståndshandläggare alkohol och tobak, Falkenbergs kommun

Lars Lewerth
Projektledare, Childrens program Sverige

Lena Lundgren
Professor, Umeå Universitet, Institutionen for Socialt Arbete. Professor, Executive Director, Graduate School of Social Work, Butler Institute for Families, University of Denver

Lena Morgan
Projektledare och Leg. Biomedicinsk analytiker, SIS Swedish Standards Institute

Louise Adermark
Doktorand, Göteborgs Universitet

Love Nordenmark
Sakkunnig, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Madelene Larsson
Nationell samordnare av länsstyrelsernas uppdrag att utveckla det regionala och lokala föräldraskapsstödsarbetet, Örebro

Mantha Kasagianni;
Föräldrastödssamordnare och förebyggande socialsekreterare, Botkyrka kommun

Marcus Wågenberg
Utredare, Sektionen för verksamhetsinnehåll, Kriminalvården

Margareta Pantzar
Psykolog, vice ordförande i Psykologer, Socionomer & Folkhälsovetare mot Tobak, styrelseledamot i paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak samt ordförande i regionala gruppen i Uppsala län för Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025

Mathias Hallberg
Professor i molekylär beroendeforskning, Ordf U-FOLD, Uppsala universitet

Mats Ramstedt
Forskningsansvarig, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och forskargruppsledare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap med ansvar för samarbetet med Karolinska institutet samt verksam inom projekten Vanor och konsekvenser, Monitormätningarna samt i EU-projektet RARHA

Mia Sundelin
Administrativ chef, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)

Mia-Maria Magnusson
Polisdoktorand, Polisregion Stockholm

Michaela Prochazka
U
tredare och samordnare för äldrefrågor, Med. Dr, Socialstyrelsen

Miia Vuolama
Tillsynshandläggare, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Niklas Odén
Fristående sakkunnig inom ANDT, förebyggande och främjande arbete, bl. a. metodansvarig för A Non Smoking Generations utvecklingsarbete – Tobaksfri skoltid NU!

Olof Bratthall
Polisinspektör, Polisregion Stockholm, Regionkansli

Olov Hellqvist
Brottsutredare, Tullkriminalen Stockholm

Peder Mathiasson
Ledare för utbildningsenheten inom Svensk Antidoping på Riksidrottsförbundet (RF)

Pia Steensland
Riksdagens Socialutskott

Robert Kronstrand
Toxikolog RMV och Professor i forensisk toxikologi, Linköpings Universitet

Sofia Lind
Socionom och kurator, Uppsala kommun (tidigare utvecklingsledare i skol-BIM projektet)

Solvig Ekblad
Leg. psykolog, professor i transkulturell psykologi samt enhetschef för Culture Medicine, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet

Stefan Kálmán
Kriminalinspektör, Nationella Operativa Enheten

Suzann Larsdotter
Auktoriserad socionom och sexolog – auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete & sexologisk rådgivare, Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)

Sven Andreasson
Alkoholläkare, alkoholmottagningen Riddargatan1 i Stockholm samt ordförande i Alkoholpolitiskt forum

Tobias Elgán
Fil.dr./Ph.D., STAD, Centrum för psykiatriforskning i Stockholms läns sjukvårdsområde/Karolinska Institutet

Tobias Eriksson
Chefsöverläkare i beroendepsykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ulric Hermansson
Ulric Hermansson, forskare och universitetslektor vid Karolinska Institutet

Ulrika Owen
Utredare, Folkhälsomyndigheten

Vivianne Macdisi
Region Uppsala

Wenche Qvist
Brottsutredare, Tullkriminalen i Stockholm

Åsa Domeij
Utredare, Folkhälsomyndigheten