2018 Presentationer föreläsningar

17 oktober

09:30-11:30Plenum 1, Plenum 1
11:45-12:30 – Lunchseminarium 1
11:45-12:30 – Lunchseminarium 2
11:45-12:30Lunchseminarium 3
11:45-12:30 – Lunchseminarium 4
12:45-13:30Presentation A1
12:45-13:30 – B1
12:45-13:30 – C1
12:45-13:30 – D1
12:45-13:30 Presentation E1
13:45-14:30Presentation A2
13:45-14:30 Presentation B2
13:45-14:30Presentation C2
13:45-14:30 – D2
13:45-14:30 – E2
15:15-16:00 – A3
15:15-16:00 – B3
15:15-16:00Presentation C3, Presentation C3
15:15-16:00Presentation D3
15:15-16:00Presentation E3
16:15-17:00 – A4
16:15-17:00 – B4
16:15-17:00Presentation C4
16:15-17:00 – D4
16:15-17:00Presentation E4

18 oktober

09:00-09:45Presentation A5, Presentation A5
09:00-09:45 – B5
09:00-09:45 – C5
09:00-09:45Presentation D5
09:00-09:45Presentation E5
10:30-11:15Presentation A6
10:30-11:15 – B6
10:30-11:15 – C6
10:30-11:15Presentation D6
10:30-11:15Presentation E6
11:30-12.15 – A7
11:30-12.15Presentation B7, Presentation B7
11:30-12.15Presentation C7
11:30-12.15Presentation D7
11:30-12.15 – E7
12:30-13:15 – Lunchseminarium 5
12:30-13:15 – Lunchseminarium 6
12:30-13:15 – Lunchseminarium 7
12:30-13:15 – Lunchseminarium 8
13:30-15.30 – Plenum 2