Utställare

drofFOKUS utställare

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet. Vi arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa och andra problem relaterade till alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS).