Konferensanläggningen

Karlstad CCC

Karlstad CCC erbjuder såväl stora som små mötesrum och alla har en fantastisk vy över Klarälven. Lokalerna och utställningsytorna är flexibla då vi kan justera många av våra lokaler med hjälp av flyttbara glasväggar. Det ger er möjlighet att utforma både mingelytor och lokaler efter just ert behov.

Kongressalen hittar ni i mitten av anläggningen med 1620 platser i gradängsittning.

drogfokus

Möten, mingel och utställningar

Vi tycker om upplevelser. Därför jobbar vi aktivt med både service och bemötande. Enligt en undersökning är 97 procent av våra gäster nöjda med både service och bemötande här på Karlstad CCC. Det är vi både stolta och glada över. Vi tänker också mycket på hur vi kan göra det ännu bättre för de tre procent som inte är nöjda så att vi ständigt kan förbättra oss.

Resa till Karlstad

Karlstad ligger geografiskt i mitten av en triangel mellan tre stora städer. Avståndet från Oslo är 22 mil, från Göteborg 25 mil och från Stockholm är det 30 mil.

Hållbarhet

För oss är strävan efter en hållbar utveckling en naturlig del i vår verksamhet. Vi är medlemmar i ”Nätverket för hållbar besöksnäring”. Genom det samarbetet kan Karlstad CCC utbyta erfarenheter och kunskap med andra aktörer inom besöksnäringen som delar vår målsättning om en hållbar utveckling.

Parkeringsplatser på Karlstad CCC
Multistorey car park Tage Erlandergatan vid CCC