Utställare

drogfokus

Verdandi

Verdandi, arbetarnas socialpolitiska organisation, arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador, droger och skadligt bruk, och för gemenskap och solidaritet mellan människor. Verdandi är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi arbetar med opinionsbildning, kamratstöd och nätverksarbete och organisering av utsatta grupper till kamp för bättre villkor. Våra prioriterade frågor är: Mot fattigdom För skydd mot skadligt bruk och beroende För en generell och solidarisk välfärdspolitik Mot rasism, främlingsfientlighet och homofobi För jämställdhet