Utställare

drogfokus

CAN

Vi sprider kunskap om alkohol och andra droger i samhället.

CAN är ett nationellt kompetenscentrum med undersökningar, forskning och kunskapshöjande insatser om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Använd vår kunskap!